info@synectics.gr +30 210 62 17 000
Πόσο ακριβά σας στοιχίζει το φθηνό ERP ;

Πόσο ακριβά σας στοιχίζει το φθηνό ERP ;

Η οργάνωση και η εξωστρέφεια θεωρούνται από όλους σήμερα ως οι αναγκαίες προϋποθέσεις προκειμένου μια επιχείρηση να ανταπεξέλθει στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τον σκληρό ανταγωνισμό. Ειδικότερα η οργάνωση σε μια επιχείρηση κατά κύριο λόγο αποτυπώνεται σε ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα πρέπει να ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια του λογιστηρίου ή της έκδοσης παραστατικών. Από την άλλη υπάρχουν πλέον στα σύγχρονα συστήματα ERP πολύ έντονα χαρακτηριστικά εξωστρέφειας.

Τα παραπάνω θεωρούνται ως δεδομένα και φυσικά ερμηνεύουν ικανοποιητικά το ευρύτερο ενδιαφέρον και τα μεγαλύτερα budgets που διαθέτουν οι επιχειρήσεις σε τεχνολογικές επενδύσεις τα οποία βαίνουν αυξανόμενα από χρονιά σε χρονιά. Είναι ένα στοιχείο που αναδεικνύει το ρόλο και τη σημασία της τεχνολογίας στην σύγχρονη επιχείρηση ως στοιχείο προστιθέμενης αξίας ή ως προς την αναζήτηση πλεονεκτημάτων σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις όπου η επιχείρηση δυσκολεύεται να κάνει την σωστή επιλογή είτε του ίδιου του ERP είτε της επιχείρησης που θα το υλοποιήσει καθώς δυσκολεύονται να θέσουν τα σωστά κριτήρια επιλογής και περιορίζονται στο βασικό κριτήριο του κόστους που τις περισσότερες φορές οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην λάθος επιλογή. Τι δεν περιλαμβάνει λοιπόν το φθηνό ERP ;

  • Δεν περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές (best practices). Δηλαδή έτοιμες προτάσεις σε ότι αφορά την εκτέλεση διαδικασιών (π.χ. ψηφιακές ροές εργασίας, ψηφιακές εγκρίσεις διαδικασιών, αλγόριθμοι αναπαραγγελίας προιόντων, work flows διαχείρισης υποψηφίων πελατών ή έτοιμα σενάρια υποστήριξης πελατών κ.ο.κ.).
  • Αδυνατεί να ενσωματώσει νέες τεχνολογίες που έως σήμερα λειτουργούσαν περιφερειακά όπως CRM, WMS, BI, e-Commerce. Ενα λογισμικό που δεν ενσωματώνει τέτοιες τεχνολογίες ή τις αγγίζει επιφανειακά οδηγεί την επιχείρηση στην προμήθεια και συντήρηση τέτοιων περιφερειακών εφαρμογών των οποίων η προμήθεια και η διασύνδεση έχουν υψηλό κόστος και αμφίβολη αποτελεσματικότητα σε σχέση με ένα σύστημα έχει την δυνατότητα να τα παρέχει  ενσωματωμένα.
  • Δεν έχει τις απαραίτητες δομές για να φιλοξενήσει δεδομένα εκτός των ορίων της επιχείρησης και να εξυπηρετήσει τους εν’ κινήσει συνεργάτες της. Αποτέλεσμα η υιοθέτηση λύσεων παραγγελιοληψίας και SFA, XVAN ή Field Service.
  • Δεν περιλαμβάνει αυτοματοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών. Οι αυτοματισμοί είναι απαραίτητοι για την μείωση του κόστους μιας διαδικασίας πολλές φορές με πολύ εντυπωσιακό τρόπο.
  • Δεν περιλαμβάνει μια αποτελεσματική διοίκηση του έργου με αποτέλεσμα η προσέγγιση του εγχειρήματος να είναι περισσότερο τεχνική και όχι στο βάθος που θα έπρεπε να έχει, δηλαδή  στόχο την αναδιοργάνωση των διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Δεν διαθέτει εργαλεία επιχειρηματικής ευφυίας – ΒΙ δηλαδή εργαλεία ανά ανάλυσης της πληροφορίας για λήψη αποφάσεων. Παρέχει μόνο απλή παρουσίαση των δεδομένων με την μορφή των παραδοσιακών αναφορών.  Η επιχείρηση δαπανά τότε χρήματα και χρόνο για εξαγωγή των πληροφοριών σε Excel με ότι σημαίνει σε καθυστερήσεις και αδυναμία λήψης αποφάσεων.
  • Η υλοποίηση δεν γίνεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που μπορούν να λειτουργήσουν όχι ως τεχνικοί αλλά ως σύμβουλοι πληροφορικής. Όπως είπαμε ήδη, οι λειτουργίες ενός σύγχρονου συστήματος ERP αγκαλιάζουν κάθε πτυχή της επιχείρησης και επομένως οι τεχνικής φύσης ικανότητες ενός συνεργάτη δεν επαρκούν. Απαιτείται ταυτόχρονα επαρκής γνώση των εταιρικών λειτουργιών, ικανότητα στη διαχείριση έργων και να υπάρχει μεθοδολογία και συνέπεια από την εκκίνηση έως την παράδοση του Έργου.  Τα παραπάνω δυστυχώς λίγες εταιρίες μπορούν να τα παρέχουν με αξιοπιστία και σίγουρα το κόστος θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με μια εταιρία που δεν έχει τις δομές και την εμπειρία για να τα υποστηρίξει.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της σύγχρονης επιχείρησης και της εργασίας παρότι μονόδρομος δεν μπορεί να γίνει ούτε επιφανειακά ούτε χωρίς τα αναγκαία ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο του συστήματος όσο και  του συνεργάτη που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου ERP.  Η λάθος απόφαση οδηγεί μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερα κόστη ή πολύ περιορισμένο ποσοστό επιστροφής της επένδυσης.

Συντάκτης του άρθρου

Θανάσης Μάστορας Θανάσης Μάστορας
Ο Θανάσης Μάστορας έχει μια μακροχρόνια διαδρομή στις τεχνολογίες της πληροφορικής για περίπου 20 χρόνια. Με ιδιαίτερη εμπειρία στην ανάλυση λύσεων καθώς και στις τεχνολογίες BI, CRM και Data Analysis οδηγεί την Synectics από το 2008 που ιδρύθηκε.

Τα σχόλια είναι κλειστά.