info@synectics.gr +30 210 62 17 000
PYLON CRM
Grey pulse

Εφαρμογή διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου.
Προσαρμόζεται στις ανάγκες και το μέγεθος κάθε επιχείρησης και παρέχει ολοκληρωμένη και έξυπνη πληροφόρηση αναβαθμίζοντας το προφίλ της επιχείρησης, ενδυναμώνοντας τις πελατειακές σχέσεις και εξοπλίζοντας το τμήμα πωλήσεων με ένα πανίσχυρο εργαλείο. Διαθέτει ολοκληρωμένες δυνατότητες πληροφόρησης σχετικά με τους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες μέσω πληθώρας εκτυπώσεων και αναφορών επιχειρηματικής ευφυΐας (Β.Ι.), προσφέροντας την οργάνωση και την ετοιμότητα που μέχρι σήμερα μόνο μεγάλες εταιρείες με πολυάριθμο προσωπικό μπορούσαν να επιδείξουν.

People watching earth icon

ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Μία μοναδική εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης.
Με το Roaming UI (User Interface) κάνετε απλά login από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας και βρίσκεστε άμεσα στο προσωπικό περιβάλλον εργασίας σας με όλες τις επιλογές-παραμετροποιήσεις σας, το δικό σας
dashboard με τους οικονομικούς δείκτες και τις πληροφορίες που παρακολουθείτε, το προσωπικό σας menu και πολλά ακόμα!

Magnifier on people

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Παρακολουθήστε συνολικά τον κύκλο πώλησης από
την αρχική επαφή μέχρι την τελική προσφορά και
τιμολόγηση. Δημιουργήστε μια προσωπική σχέση με
τον πελάτη μέσω των επικοινωνιών after sales, των
ραντεβού πριν και μετά την πώληση, των δελτίων
επίσκεψης, καθώς και άλλων προσωπικών ενεργειών,
όπως ευχετήριες κάρτες ή αλληλεπίδραση
στα social media

PC icon

ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η εφαρμογή διαχειρίζεται συνολικά όλες εκείνες
τις ενέργειες που συνοδεύουν την εμπορική της
δραστηριότητα, δημιουργώντας μια «μετρήσιμη
εταιρική μνήμη». Προσφέρονται ολοκληρωμένα
και ευέλικτα στατιστικά στοιχεία τα οποία δίνουν
τη δυνατότητα «Επιχειρηματικής Ευφυϊας» για
έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων ή
εντοπισμό πιθανών νέων ευκαιριών.

Bulb

ΕΞΥΠΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η καταχώρηση όλων των ενεργειών έχει σχεδιαστεί
ειδικά για να ελαχιστοποιεί το χρόνο καταχώρησης.
Πληροφορηθείτε άμεσα για τις εργασίες της ημέρας
που πρέπει να ολοκληρωθούν από εσάς ή το
τμήμα σας. Οργανώστε έξυπνα το πρόγραμμά σας,
προγραμματίζοντας τις ενέργειες συνολικά, και
διαχειριστείτε τις αναθέσεις των πόρων παίρνοντας
υπόψη όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία.

Puzzle icon

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Μέσω του εύκολου και ευέλικτου περιβάλλοντος
χρήσης και τη δυνατότητα αυτοματοποίησης των
εσωτερικών εταιρικών διεργασιών, διευκολύνεται
η καθημερινότητα και αυξάνεται η παραγωγικότητα
των εταιρικών πόρων που συμμετέχουν στην
αλληλεπίδραση με τους υφιστάμενους / δυνητικούς
πελάτες, διασφαλίζοντας παράλληλα τους εταιρικούς
κανόνες μέσω της διαδικασίας εγκρίσεων.
Δυνατότητες όπως το εύκολο ξεκαθάρισμα λιστών
ευκαιριών πώλησης δεν επιβαρύνουν την υπάρχουσα
βάση, αλλά ενσωματώνονται στο υφιστάμενο /
δυνητικό πελατολόγιο, χρησιμοποιώντας ευέλικτους
τρόπους για την ανάθεσή τους μέσω των αυτόματων
ροών εγκρίσεων.

Yoga stance

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

Εκτυπωτικά που μπορούν να εμφανιστούν
είτε σε έντυπη μορφή είτε ως browse οθόνες.
Χρησιμοποιήστε τις B.I. δυνατότητες της πλατφόρμας
και ενημερωθείτε δυναμικά με Pivot Tables.
Εμπλουτίστε το προσωπικό σας dashboard με
επιλεγμένα KPIs (Key Performance Indicators).
Δημιουργήστε τις δικές σας εκτυπώσεις, με εύκολο
και γρήγορο τρόπο με την γεννήτρια εκτυπώσεων
Easy Report Generator. Όλα τα εκτυπωτικά μπορούν
να εξαχθούν σε όλους τους βασικούς τύπους
αρχείων του MS Office, όπως και να επισυναφθούν
αυτόματα σε email.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

• Ολοκληρωμένη διαχείριση στοιχείων επαφής, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία
επικοινωνίας, προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία προέλευσης
Επαφής.
• Διαχείριση σχέσεων μεταξύ επαφών, καθώς και υπενθυμίσεις για επετείους και
ονομαστικές εορτές.
• Λειτουργικότητα Geodata για γρήγορη και σωστή καταχώρηση των
γεωγραφικών στοιχείων της επαφής.
• Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) για γρήγορη συγκέντρωση – ανεύρεση
και κατηγοριοποίηση με απλή ή δενδροειδή μορφή.
• Εύκολη εισαγωγή επαφών με αντιγραφή από άλλη καρτέλα ή από αρχείο /
social media.
• Οικογένειες ειδών και πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και αποφυγή
λαθών.
• Δυνατότητα κοστολόγησης ανά υποκατάστημα / αποθηκευτικό χώρο.
• Δυνατότητα τροποποίησης μεθόδου κοστολόγησης ανά είδος.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

• Δυνατότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή άλλων υλικών πόρων
(υπολογιστές, αίθουσες).
• Ολοκληρωμένη διαχείριση ενεργειών κάθε τύπου, που αφορούν μία ή
περισσότερες επαφές και διεκπεραιώνονται από έναν ή περισσότερους πόρους.
• Καταχώρηση επικοινωνιών / ραντεβού μεταξύ της επιχείρησης και των
επαφών, είτε πρόκειται για ενδεχόμενη πώληση σε υποψήφιο πελάτη,
after sales επικοινωνία ή για την εξυπηρέτηση πελάτη.
• Δυνατότητα καταχώρησης δελτίων εξυπηρέτησης, δελτίων επίσκεψης ή άλλων
εργασιών που πραγματοποιούν πόροι για λογαριασμό πελατών.
• Συνολικά στατιστικά ενεργειών με πολλαπλές αναφορές και δυνατότητα
φίλτρων.
• Ενσωμάτωση διαδικασιών με τηλεφωνικό κέντρο.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

• Προβολή και χρονοπρογραμματισμός ενεργειών μέσω ημερολογίου με
προβολή του προγράμματος ενός ή ταυτόχρονα και περισσοτέρων πόρων μιας
ομάδας.
• Γρήγορη καταχώρηση και ευελιξία μέσα από το ημερολόγιο, με δυνατότητες
αντιγραφής ενεργειών, δημιουργία νέων σχετικών ενεργειών, καθώς και
κλείσιμο ενεργειών.
• Πλήρης ευελιξία στην μορφή και τα δεδομένα που περιέχει ένα ημερολόγιo με
τον ορισμό προτύπων.

ΛΙΣΤΕΣ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

• Παρακολούθηση συνολικά του κύκλου πώλησης από την αρχική λίστα δυνητικών
πελατών, τις επικοινωνίες, τη δημιουργία ευκαιρίας πώλησης, τη δημιουργία
προσφοράς και το κλείσιμο της πώλησης με μετασχηματισμό σε παραστατικό.
• Δυνατότητα καθορισμού στατικών λιστών επαφών με εύκολη καταχώρηση από
εξειδικευμένη φόρμα ή από εισαγωγή αρχείου, καθώς και δυναμικών λιστών με
συγχρονισμό των επαφών απευθείας από τη βάση δεδομένων.
• Ολοκληρωμένη διαχείριση προωθητικών ενεργειών (καμπάνιες): Καθορισμός
προωθούμενων προϊόντων, λίστες επαφών, διάρκεια καμπάνιας, συμμετέχοντες
πόροι, κλπ.
• Μετασχηματισμός ευκαιρίας πώλησης σε προσφορά ή άλλο παραστατικό.
• Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του δυνητικού πελάτη, καθώς και
του πόρου που έχει αναλάβει τον δυνητικό πελάτη μέσα από την οθόνη
της ευκαιρίας πώλησης, για ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και του
χρονοπρογραμματισμού της ευκαιρίας.
• Παρακολούθηση συνολικά της επιτυχίας μιας καμπάνιας, καθώς και του
αναμενόμενου τζίρου μέσω εξειδικευμένων αναφορών.
• Εξειδικευμένη οθόνη διαχείρισης επαφών για τμήματα telemarketing.
• Πολλαπλές αναφορές σχετικά με τους top telemarketers, καθώς και γενικότερα
την παραγωγικότητα της ομάδας.

ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΩΝ

• Διαχείριση καρτών μελών των επαφών.
• Δυνατότητα ευέλικτων ορισμών προγραμμάτων συγκέντρωσης πόντων, ανά
παραστατικό ή ανά είδος / ομάδα ειδών και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
• Ορισμός προγραμμάτων εξαργύρωσης πόντων.
• Πλήρες ιστορικό κίνησης της κάθε κάρτας.
• Ολοκληρωμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα μελών.
• Σενάρια στόλων.