facebookpixel
info@synectics.gr +30 210 62 17 000
Cloud ERP – 12 σημεία αξιολόγησης

Cloud ERP – 12 σημεία αξιολόγησης

 

Cloud ERP vs. On Premise ERP

Τι μπορεί στην πράξη το cloud ERP να πρσφέρει σε μια επιχείρηση και σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η υιοθέτηση του;

Τελευταία, όλο και περισσότεροι κατασκευαστές ERP συστημάτων παρέχουν τις λύσεις τους με το μοντέλο cloud το οποίο σταδιακά έχει καταφέρει να γίνει ο πιό γρήγορα αναπτυσσόμενος τομέας στην βιομηχανία της παραγωγής λογισμικού.

Τι σημαίνει Cloud

Καθώς λοιπόν ο όρος cloud έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής ας δούμε πρώτα τι ακριβώς σημαίνει και ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά:

Cloud είναι οι βασισμένες σε εξοπλισμό υπηρεσίες που προσφέρουν δυνατότητες επεξεργασίας, διασύνδεσης και αποθήκευσης δεδομένων γιά τις οποίες:

  • Δεν υπάρχει από τον πελάτη η ανάγκη αγοράς και διαχείρισης του λογισμικού & εξοπλισμού
  • Το κόστος της υπηρεσίας πληρώνεται κατά την λειτουργία (Pay as you go)
  • Υπάρχει κλιμάκωση και αποκλιμάκωση στην παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών

cloud erpΑπό τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι η τεχνολογία cloud προσφέρει ένα πλήθος από επαναστατικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να βελτιώσουν δραματικά πολλές από τις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι το χαμηλότερο κόστος, ο μικρότερος χρόνος υλοποίησης και οι σπουδαίες ευκαιρίες αξιοποίησης της πληροφορίας με νέους τρόπους. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν το Cloud Backup, Cloud Storage, Email, Cloud CRM και φυσικά το Cloud ERP.

On-Premise Συστήματα ERP

Στην αγορά ενός ERP με τον παραδοσιακό τρόπο (On-premise) η επιχείρηση προμηθεύεται το λογισμικό το οποίο εγκαθιστά σε κάποιο δικό της server και Pc’s μέσω των αδειών χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση είναι ευθύνη της επιχείρησης ο έλεγχος των υποδομών (υποδομών δικτύου, λογισμικό) και της ασφάλειας των δεδομένων. Επομένως είναι και δική της ευθύνη η συντήρηση αυτού του εξοπλισμού και φυσικά απορροφά τα κόστη συντήρησης των συστημάτων και του απαραίτητου εξοπλισμού και των απαιτούμενων εργασιών από προσωπικό IT.

Cloud Συστήματα ERP

Οι Cloud ERP λύσεις παραδίδονται με το μοντέλο SaaS (Software as a Service). Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης πληρώνει μόνο για όποιους και για όσο χρησιμοποιούν το λογιστικό – υπηρεσίας. Το μοντέλο αυτό παρέχει απ’ ευθείας στο τελικό χρήστη μιας επιχείρησης την δυνατότητα εκτέλεσης του λογισμικού και πρόσβασης στα δεδομένα απ’ ευθείας από το «σύννεφο». Η εκτέλεση της εφαρμογής γίνεται από τον υπολογιστή του τελικού χρήστη μέσω ενός απλού Browser. Σε κάποιες περιπτώσεις εγκαθίσταται απλώς η εφαρμογή του τελικού χρήστη και η βάση δεδομένων είναι στο σύννεφο (Cloud Hosted Model).

Αντιμέτωποι με το δίλλημα

cloud erpΠέρα όμως από την μόδα τι μπορεί στην πράξη το cloud ERP να προσφέρει σε μιά επιχείρηση σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η υιοθέτηση του και σε ποιες όχι;

Όπως συνήθως συμβαίνει στο χώρο της πληροφορικής μια νέα τεχνολογία δεν έρχεται να αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες αλλά προστίθεται στις ήδη διαθέσιμες επιλογές. Το παρόν άρθρο φιλοδοξεί να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις δύο τεχνολογίες και να επιλέξει το καλύτερο μοντέλο λειτουργίας για την επιχείρησή του. Για αυτό το λόγο θα αναλύσουμε τις δυνατότητες του κάθε μοντέλου λειτουργίας και θα συγκρίνουμε τα υπέρ και τα κατά της κάθε λύσης. Επίσης θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους φαίνεται πως η λύση του cloud ERP είναι πιο ενδιαφέρουσα για μικρότερες εταιρίες παρά για μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Σύγκριση των συστημάτων

Στον συγκριτικό πίνακα που ακολουθεί φαίνεται για κάθε χαρακτηριστικό που πλεονεκτεί και που υστερεί το Cloud ERP σε σχέση με το On Premise ERP.

Χαρακτηριστικό Cloud ERP On Premise ERP
1 Kόστος έναρξης – επένδυσης
περιλαμβάνεται το κόστος του εξοπλισμού server και hardware, οι άδειες χρήσης, το implementation, η εκπαίδευση
2 Κόστη λειτουργίας
Αφορούν δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού, κατανάλωσης ενέργειας, προσωπικού IT, αποκατάστασης βλαβών. Το πλεονέκτημα είναι ελκυστικότερο για τις μικρές επιχειρήσεις
3 Ταχύτητα υλοποίησης
Αφορά την ταχύτητα υλοποίησης και ενσωμάτωση των διαδικασιών.
4 Διαβάθμιση υπηρεσιών
Αφορά τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες (υποσυστήματα) όσο και στο υλικό (infrastructure capacity)
5 Ασφάλεια κακόβουλων απειλών
Αφορά το κατά πόσο τα δεδομένα μιας επιχείρησης γίνονται ελκυστικά και εκτίθενται σε κακόβουλες απειλές.
6 Αναβαθμίσεις λογισμικού
Αφορά τις αναβαθμίσεις του λογισμικού τον εμπλουτισμό με νέες δυνατότητες μέσω των εκδόσεων καθώς και το πόσο γρήγορες και ασφαλής είναι.
7 Προσβασιμότητα
Αφορά στο κατά πόσο η υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί από διάφορα σημεία και από διάφορες συσκευές.
8 Διασύνδεση εφαρμογών – ανταλλαγή δεδομένων
Αφορά την ευκολία και αξιοπιστία με την οποία γίνεται ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα που μπορεί να έχει η επιχείρηση ή οι συνεργάτες της.
9 Υψηλή διαθεσιμότητα – Disaster Recovery
Aφορά στην δημιουργία διαδικασιών ασφάλειας και ανάκτησης των δεδομένων από αστοχίες χειριστικές ή υλικού
10 Συνδρομητικά κόστη
Αφορά το κόστος για την κάλυψη των υπηρεσιών SaaS & IasS
11 Customization
Aφορά την δυνατότητα advanced παραμετροποιήσεων και δημιουργίας αυτοματισμών για την υιοθέτηση διαδικασιών.
12 Περιορισμοί λειτουργικότητας – Σταθερότητα
Αφορά την δυνατότητα advanced λειτουργικότητας εφαρμογών σε διάφορους τομείς καθώς και την αξιοπιστία σε συνθήκες υψηλού φόρτου.

 

 

Συμπεράσματα

cloud erpΈχοντας καταγράψει τα υπέρ και τα κατά του Cloud ERP σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα ERP μπορούμε να πούμε ότι βασικότερο πλεονέκτημα του Cloud είναι το μικρότερο κόστος έναρξης και τα μικρότερα λειτουργικά κόστη. Ο λόγος είναι προφανής: η επιχείρηση δεν επενδύει σε υποδομές λογισμικού, δικτύου, εξοπλισμού. Ταυτόχρονα το μοντέλο cloud επιτρέπει την επίσπευση του στησίματος και των διαδικασιών υλοποίησης που επίσης με την σειρά του μεταφράζεται σε μείωση του κόστους. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να κλιμακώσουν ή αποκλιμακώσουν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν ανάλογα με τις ανάγκες τους (scale up & scale down). Η υλοποίηση κατά συνέπεια επικεντρώνεται στα πραγματικά πλεονεκτήματα της υλοποίησης των διαδικασιών αντί στις απαραίτητες υποδομές. Επιπλέον η εύκολη ολοκλήρωση με άλλες cloud υπηρεσίες (backup, disaster recovery) είναι περισσότερο απλοποιημένες και αυτοματοποιημένες.

Από την άλλη ως βασικό μειονέκτημα του cloud based ERP σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα On-Premise είναι τα ζητήματα ασφάλειας. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν έλεγχο πάνω στα δεδομένα και στην ασφάλεια και στηρίζονται μόνο σε αυτή που τους διασφαλίζει ο πάροχος της υπηρεσίας. Αυτό γίνεται περισσότερο ελκυστικό σε επίδοξους hackers καθώς έχουν μεγαλύτερες στατιστικά πιθανότητες εισόδου. Από την άλλη τα On Premise συστήματα σίγουρα είναι πολύ πιό ασφαλή καθώς η επιχείρηση έχει άμεσο έλεγχο του συστήματος και των δεδομένων. Στα Cloud ERP θεωρείται αβέβαια επίσης η αποδοτικότητα τωνcloud erp υπηρεσιών που λαμβάνει ο χρήστης σε ότι αφορά την ταχύτητα και την αξιοπιστία του δικτύου. Η αξιοπιστία αυτή μειώνεται ακόμη περισσότερο όσο αυξάνει ο αριθμός των χρηστών της επιχείρησης και όσο αυξάνει ο όγκος των δεδομένων. Άλλος ένας περιορισμός θεωρείται η δυνατότητα μη εκτεταμένης παραμετροποίησης και διασυνδέσεων με άλλες εφαρμογές ιδιαίτερα με εκείνες που βρίσκονται εκτός cloud. Σε περιπτώσεις που κάποια επιχείρηση έχει αρκετές περιφερειακές εφαρμογές (πχ WMS, Μισθοδοσία, Συστήματα παραγωγής κ.ο.κ.) η ολοκλήρωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή και σε ορισμένες περιπτώσεις αδύνατη. Τέλος καθίσταται ευκολότερη για τα On-PremiseERP η διαχείριση και η ανταλλαγή δεδομένων τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης μέσω αναφορών, εξαγωγών κ.ο.κ.

Έτσι λοιπόν φαίνεται πως στις μικρότερες επιχειρήσεις τα πλεονεκτήματα του cloud είναι περισσότερο ελκυστικά σε σχέση με τις μεταλύτερες. Αυτό συμβαίνει διότι οι μικρότερες εταιρίες συνήθως δεν διαθέτουν τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για μιά επένδυση η οποία ταυτόχρονα απαιτεί καλή έρευνα και γνώση της αγοράς. Έτσι η λύση του cloud μειώνει τα κόστη και φυσικά το ρίσκο της επιλογής ενός κακού ERP. Από την άλλη μια μεγαλύτερη επιχείρηση δύσκολα προς το παρόν υιοθετεί μια λύση cloud καθώς προτιμά για τους λόγους που προσαναφέρθηκαν την προμήθεια ενός συστήματος ERP που έχει περισσότερο τον χαρακτήρα επένδυσης.

Στην Synectics έχουμε μεγάλη εμπειρία και από τα δύο μοντέλα παροχής.

Καλέστε μας για εκτίμηση του κατάλληλου μοντέλου βάσει των δικών σας αναγκών.

 

Δείτε ακόμα

Συντάκτης του άρθρου

Θανάσης Μάστορας Θανάσης Μάστορας
Ο Θανάσης Μάστορας έχει μια μακροχρόνια διαδρομή στις τεχνολογίες της πληροφορικής για περίπου 20 χρόνια. Με ιδιαίτερη εμπειρία στην ανάλυση λύσεων καθώς και στις τεχνολογίες BI, CRM και Data Analysis οδηγεί την Synectics από το 2008 που ιδρύθηκε.

Τα σχόλια είναι κλειστά.