facebookpixel
info@synectics.gr +30 210 62 17 000
NEW ARTION IMAGE 1267x633

Η ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ επέλεξε τις καινοτόμες λύσεις της  SYNECTICS  στο ανερχόμενο κι ανταγωνιστικό περιβάλλον του Enterprise Mobility, για την υλοποίηση εφαρμογής Online SFA πωλητών για φορητές συσκευές με την χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών του Internet και των Mobile εφαρμογών. Για τη συγκεκριμένη εξειδικευμένη εφαρμογή, η SYNECTICS απέσπασε το Βραβείο SILVER στα HEALTHCARE BUSINESS AWARDS 2018 που διοργάνωσε η “Boussias Communications” και το “Health Daily”.

Η εταιρεία ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ έχει επενδύσει οικονομικούς πόρους και πολλές ανθρωποώρες με σκοπό την ανάπτυξη ενός εύχρηστου συστήματος, mobile, ώστε όλα τα στελέχη πωλήσεων που βρίσκονται στα νοσοκομεία είτε για συναντήσεις με χειρουργούς είτε κατά την διάρκεια μίας χειρουργικής επέμβασης για τεχνική υποστήριξη στην εμφύτευση των υλικών της εταιρείας, να έχουν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τα υλικά της εταιρείας-πάγια και εμπορεύματα.

Ταυτόχρονα, η χρήση του mobile CRM θα βοηθήσει τα στελέχη πωλήσεων για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου τους καθώς και για την άμεση πληροφόρησή τους για τα μελλοντικά χειρουργεία που θα χρησιμοποιηθούν υλικά της εταιρείας ή πάγιος χειρουργικός εξοπλισμός.

Η εφαρμογή του συστήματος mobile CRM έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας και την ταχύτερη διακίνηση της πληροφορίας μεταξύ της ομάδας πωλήσεων στους χώρους των νοσοκομείων και των υπολοίπων δομών της επιχείρησης όπως το λογιστήριο, η αποθήκη, και η διακίνηση.»

Λίγα λόγια για την ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

Η εταιρεία Άρτιον ιδρύθηκε το 2005 αρχικά ως Νουμηνία  με σκοπό την μελέτη και σχεδίαση συστημάτων λογισμικού και υπολογιστών. Αργότερα δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο των ιατρικών ειδών μέσω της συνεργασίας της με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού και την αποκλειστική αντιπροσώπευσή τους στην Ελλάδα.

Η Άρτιον Ιατροτεχνολογικά δραστηριοποιείται στον χώρο των ορθοπαιδικών ειδών και της γενικής χειρουργικής. Όσον αφορά τα ορθοπαιδικά, διαθέτει εμφυτέυσιμα είδη για αντικατάσταση αρθρώσεων και οστεοσύνθεσης καταγμάτων των οστών. Επιπλέον εισάγει σύγχρονα συστήματα διεγχειρητικής πλοήγησης για ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος με σκοπό την ακριβή τοποθέτηση των προθέσεων κατά τις χειρουργικές αυτές επεμβάσεις.

Σήμερα η εταιρεία Άρτιον αντιπροσωπεύει στον χώρο της ορθοπαιδικής χειρουργικής και τραυματιολογίας τους ακόλουθους κατασκευαστές:

  • Mathys Ltd Bettlach (Ελβετία)
  • OrthAlign Inc (Ηνωμένες Πολιτείες)

Προκλήσεις – Υλοποίηση

  • Αναζητήθηκαν λύσεις στο πεδίο της διαχείρισης των συναντήσεων των πωλητών της επιχείρησης με τους πελάτες και τις επαφές που διαχειρίζονται εν κινήσει.

 

  • Η Online διασύνδεση των επαφών και η σωστή σχεδίαση του συστήματος ως προς την άμεση καταχώρηση και οργάνωση των ιατρικών ειδών από τους πωλητές στο σύστημα.

 

  • Η ελαχιστοποίηση των λαθών κατά την καταχώρηση των κωδικών.
NEW ARTION IMAGE 1917x966
NEW ARTION IMAGE 360x642
NEW ARTION IMAGE 1267x633
NEW ARTION IMAGE 357x636

Συνοπτικά Οφέλη

To WEB CRM αποτελεί ένα ευέλικτο και παραμετροποιήσιμο εργαλείο, το οποίο μπορεί να εξατομικευθεί με βάσει τις απαιτήσεις της εκάστοτε εταιρείας με χρήση διάφορων modules προσαρμοσμένων στις ανάγκες της και στον τομέα που δραστηριοποιείται.

Προσφέρει άμεση αλληλεπίδραση με το ERP για άμεση διοχέτευση και εκμετάλλευση της πληροφορίας από την επιχείρηση για τους εμπορικούς σκοπούς της, μέσω της άμεσης ενημέρωσης των αρμόδιων στελεχών της επιχείρησης για το ημερήσιο πρόγραμμα του, την έκβαση των συναντήσεων που έχει πραγματοποιήσει καθώς και τον συντονισμό με την αποθήκη για τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.  Αποτελεί προτεραιότητα η άμεση καταγραφή των αναγκών των πελατών στην αναπλήρωση των αποθεμάτων  και κατ’ επέκταση  η γρηγορότερη εκτέλεση των παραγγελιών και η αποστολή τους στον πελάτη.

Ο πωλητής, όντας στον δρόμο, χωρίς φυσική παρουσία στο χώρο της εταιρείας και πρόσβαση στο ERP, έχει εικόνα των προϋπολογισμένων και πραγματικών πωλήσεων του, των επαφών του, το ιστορικό της αλληλεπίδρασης του με τις επαφές αυτές, καθώς και των διαθέσιμων αποθεμάτων με δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης αυτών των στοιχείων για τον αρτιότερο συντονισμό των μετέπειτα ενεργειών του.

Η διάχυση της πληροφορίας οδηγεί σε αύξουσες αποδόσεις κλίμακας και βελτίωση μακροοικονομικών μεγεθών

 

ΟΙ καινοτόμες λύσεις της  SYNECTICS  έχουν ως στόχο την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας της ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ και τη βελτίωση των σχέσεων της με τους πελάτες, μέσω της ποιοτικότερης και πιο προσωποποιημένης εξυπηρέτησης τους.