facebookpixel
info@synectics.gr +30 210 62 17 000
pylon commercial
grey pulse 1920

Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που καλύπτει όλη τη γκάμα των εμπορικών επιχειρήσεων.
Προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες και στο μέγεθος κάθε εταιρείας. Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα κυκλώματα που αφορούν την σύγχρονη επιχείρηση, όπως αυτά των συναλλασσομένων, της αποθήκης, αγορών – πωλήσεων, χρηματοοικονομικών, λογιστικής, κλπ. Διαθέτει επίσης πανίσχυρες δυνατότητες εταιρικής πληροφόρησης μέσω πληθώρας εκτυπώσεων και αναφορών επιχειρηματικής ευφυΐας (Β.Ι.).

earth people

ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

Μία μοναδική εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης.
Με το Roaming UI (User Interface) κάνετε απλά login από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας και βρίσκεστε άμεσα στο προσωπικό περιβάλλον εργασίας σας με όλες τις επιλογές-παραμετροποιήσεις σας, το δικό σας
dashboard με τους οικονομικούς δείκτες και τις πληροφορίες που παρακολουθείτε, το προσωπικό σας menu και πολλά ακόμα!

koumparas

ΑΠΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν έχει σημασία αν η εμπορική σας πολιτική είναι
απλή ή σύνθετη στη λογική της. Χρησιμοποιώντας
τον ειδικά σχεδιασμένο matrix πίνακα θα μπορείτε να
την απεικονίσετε εύκολα και να την διαχειριστείτε με
χαρακτηριστική απλότητα και με λίγες κινήσεις.

horse

ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΑΣ

Ανεξάρτητα από το σημείο που βρίσκεστε στην
εφαρμογή έχετε άμεση και γρήγορη πρόσβαση
στα οικονομικά στοιχεία ειδών, συναλλασoμένων, κατηγοριών, τραπεζικών λογαριασμών όπως
επίσης και σε συγκριτικά στοιχεία, με γραφικές
παραστάσεις. Ανεξάρτητα από τον όγκο
δεδομένων που διαχειρίζεστε, η ειδικά
μελετημένη αρχιτεκτονική άντλησης
δεδομένων, σας επιστρέφει άμεσα την
πληροφορία που χρειάζεστε.

bulb

ΕΞΥΠΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η διαδικασία καταχώρησης και έκδοσης
παραστατικού έχει σχεδιαστεί ειδικά για να
ελαχιστοποιεί το χρόνο καταχώρησης και
ταυτόχρονα να προσφέρει άμεση ενημέρωση.
Από τα παραστατικά έχετε διαθέσιμα τόσο τα
οικονομικά στοιχεία του συναλλασσόμενου, όσο
και πληθώρα στοιχείων από το CRM. Επίσης με
ένα “κλικ” μπορείτε να δείτε οικονομικά στοιχεία
για τα αποθέματα των Ειδών σας.

steelyard

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η επιστημονική ομάδα της
Epsilon Net σχεδίασε από την αρχή μία
Λογιστική νέας γενιάς που θα θέσει
νέα standards στο χώρο. Διατηρώντας
όλα τα επιτυχημένα στοιχεία και την
ωριμότητα της πολυετούς εμπειρίας,
δημιουργήθηκε ένα νέο Λογιστικό σύστημα
που ενσωματώνει νέες λύσεις και ιδέες
που θα αναβαθμίσουν σε άλλο επίπεδο
την παραγωγικότητα και τις υπηρεσίες του
λογιστηρίου σας.

effort

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τα ειδικά χαρακτηριστικά (Attributes) ειδών και
συναλλασομένων προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο
οργάνωσης, ομαδοποίησης και πολλαπλής
κατηγοριοποίησης. Με απλό και γρήγορο τρόπο
ανακαλέστε από την βάση ομοειδή είδη αλλά και
συναλλασσόμενους με κοινά στοιχεία. Κερδίστε χρόνο
και κάντε άμεσες επιλογές αντικατάστασης είδους με
ένα πανίσχυρο εργαλείο συσχέτισης και ανεύρεσης
ομοειδών ειδών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΙΔΩΝ

• Πολλαπλές μονάδες μέτρησης με πλήρως καθοριζόμενες σχέσεις μεταξύ τους.
• Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) ανά οικογένεια είδους για γρήγορη
συγκέντρωση – ανεύρεση.
• Κατηγοριοποίηση είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή.
• Σχέσεις μεταξύ ειδών για ανεύρεση ανταλλακτικών, αξεσουάρ αλλά και είδους
αντικατάστασης.
• Οικογένειες ειδών και πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και αποφυγή
λαθών.
• Δυνατότητα κοστολόγησης ανά υποκατάστημα / αποθηκευτικό χώρο.
• Δυνατότητα τροποποίησης μεθόδου κοστολόγησης ανά είδος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ

• Διεταιρική οντότητα συναλλασσόμενου που συνενώνει τους ρόλους που
λαμβάνει στην εφαρμογή (πελάτης – προμηθευτής – χρεώστης – πιστωτής).
• Κατηγοριοποίηση είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή.
• Γρήγορη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του συναλλασσόμενου, όπως και σε
συγκριτικά στοιχεία, με γραφικές παραστάσεις.
• Λειτουργικότητα Geodata για γρήγορη και σωστή καταχώρηση των
γεωγραφικών στοιχείων του συναλλασσόμενου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

• Χρηματοοικονομική διαχείριση έργων.
• Οριζόμενοι αθροιστές από το χρήστη για συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων.
• Παρακολούθηση μερικής εξόφλησης αξιογράφων

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ

• Απλοί και συσχετιζόμενοι τιμοκατάλογοι.
• Πλήθος από απλές και συνδυαστικές εκπτώσεις με matrix πίνακα για την εύκολη
εφαρμογής τους.
• Ελαχιστοποίηση του χρόνου καταχώρησης λιανικών πωλήσεων με
εξειδικευμένη οθόνη.
• Ολοκληρωμένο κύκλωμα πρόσθετων χρεώσεων παραστατικών για υπολογισμό
επιβαρύνσεων, κρατήσεων και φόρων.
• Δρομολόγηση εκτύπωσης παραστατικού σε πολλαπλούς εκτυπωτές και
διαφορετικές μορφές (έντυπη, e-Mail, PDF).

ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

• Κάλυψη απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων.
• Τήρηση αναλυτικής λογιστικής.
• Σχεδιασμός επιλεκτικής διεταιρικότητας SIC (Selective Inter-Company) με την
οποία επιτυγχάνεται απόλυτη ισορροπία και ευελιξία των δεδομένων σας.
• Νέα γενιά σχεδιασμού λογιστικού σχεδίου με πλούσιες δυνατότητες και ευέλικτο
τρόπο ανάπτυξης και συντήρησης λογαριασμών.
• Ενσωματωμένα πρότυπα και έτοιμη παραμετροποίηση με την επιμέλεια της
επιστημονικής ομάδας της Epsilon Net.
• Ανεξάντλητες δυνατότητες λογιστικής πληροφόρησης μέσω πολλαπλών
ημερολογίων.
• Ενσωματωμένα φορολογικά έντυπα με άμεση και αυτόματη ενημέρωση.