facebookpixel
info@synectics.gr +30 210 62 17 000

Enterprise Mobility

Το enterprise mobility και οι mobile εφαρμογές μεταμορφώνουν την επιχείρηση! Αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων καθώς μεταβάλει τους κανόνες του σύγχρονου επιχειρείν. Και αυτό το επιτυγχάνει καθώς φέρνει στις επιχειρήσεις ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και κυρίως ανταγωνιστικότητα. Ως αποτέλεσμα, το mobility μεταβάλλει κάθε πτυχή μιας επιχείρησης – ανεξαρτήτου μεγέθους – αποφέροντας σημαντικά και άμεσα οφέλη.

Το enterprise mobility και οι mobile εφαρμογές μεταμορφώνουν την επιχείρηση! Αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων καθώς μεταβάλει τους κανόνες του σύγχρονου επιχειρείν. Και αυτό το επιτυγχάνει καθώς φέρνει στις επιχειρήσεις ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και κυρίως ανταγωνιστικότητα. Ως αποτέλεσμα, το mobility μεταβάλλει κάθε πτυχή μιας επιχείρησης – ανεξαρτήτου μεγέθους – αποφέροντας σημαντικά και άμεσα οφέλη.

Το enterprise mobility και οι mobile εφαρμογές μεταμορφώνουν την επιχείρηση! Αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων καθώς μεταβάλει τους κανόνες του σύγχρονου επιχειρείν. Και αυτό το επιτυγχάνει καθώς φέρνει στις επιχειρήσεις ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και κυρίως ανταγωνιστικότητα. Ως αποτέλεσμα, το mobility μεταβάλλει κάθε πτυχή μιας επιχείρησης – ανεξαρτήτου μεγέθους – αποφέροντας σημαντικά και άμεσα οφέλη.

Η αυτοματοποίηση των πωλήσεων – SFA (Sales Force Automation) είναι η δημοφιλέστερη εφαρμογή του enterprise mobility και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την αυτοματοποίηση και οργάνωση των διαδικασιών πωλήσεων. Στόχος της είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των πωλητών της εταιρίας, η παροχή πληροφόρησης σε άμεση σύνδεση με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Το σύστημα διασφαλίζει πλήρη έλεγχο, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών πωλήσεων όπως η παραγγελιοληψία και η φορητή τιμολόγηση, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στην διοίκηση για καλύτερη οργάνωση του δικτύου πωλήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται
Η αυτοματοποίηση πωλήσεων είναι ιδανική για εταιρίες που:

 1. Έχουν πωλητές εκτός της επιχείρησης και χρειάζονται άμεση πρόσβαση στα δεδομένα της εταιρίας όπως τιμοκαταλόγους προϊόντων, αποθέματα, εμπορική εικόνα πελατών.
 2. Η ανάγκη για άμεση εισαγωγή των παραγγελιών είναι κρίσιμη για την εξυπηρέτηση των πελατών και την γρήγορη εκτέλεσή τους.
 3. Επιθυμούν την ελαχιστοποίηση των λαθών στην παραγγελιοληψία και τις εισπράξεις.
 4. Όπου απαιτείται μείωση του κόστους των διαδικασιών καταχώρησης και ελέγχου από το back office.
 5. Χρειάζεται να έχουν άμεση εικόνα για την δραστηριότητα και αποτελεσματικότητα των πωλητών.

Κύρια Χαρακτηριστικά - Δυνατότητες

 1. Παραγγελιοληψία: δημιουργία με πολλούς τρόπους κι αποστολή παραγγελιών από τους πωλητές
 2. Εισπράξεις: παραλαβή μετρητών ή επιταγών από τον πελάτη με δυνατότητα έκδοσης απόδειξης
 3. Επισκέψεις: παρακολούθησης επισκέψεων πωλητών και συνεργατών
 4. Eμπορική εικόνα πελατών: χρηματοοικονομική εικόνα πελάτη, υπολοίπων, χρεοπιστώσεων
 5. Εξοδολόγια πωλητών: Kαταγραφή εξόδων πωλητών – απόδοσης λογαριασμού
 6. Ερωτηματολόγια & Data Collection: Συλλογή δεδομένων πελατών που επιθυμεί η διοίκηση
 7. Διαχείριση υλικού: Προβολή με αυτοματοποιημένες διαδικασίες του υλικού marketing
 8. Παράπονα πελατών: Υποσύστημα καταγραφής και διαχείρισης παραπόνων πελατών
 9. Φορητή τιμολόγηση: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου με έκδοση παραστατικών.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών service μιας επιχείρησης αποτελεί μεγάλο πεδίο οργάνωσης και αξιοποίησης της τεχνολογίας του enterprise mobility. Η εφαρμογή Field Service απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνικό τμήμα και θέλουν να το οργανώσουν ανεξάρτητα από τον αριθμό των τεχνικών που απασχολούν. Στόχος είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών υποστήριξης του πελάτη και ειδικότερα της επισκευής ή συντήρησης συσκευών που πραγματοποιείται στον χώρο του πελάτη.

Χαρακτηριστικά

 • Προγραμματισμός επισκέψεων & δρομολόγησης
 • Διεκπεραίωση εντολών επισκευής
 • Έλεγχος εγγυήσεων και καλύψεων πελάτη
 • Άμεση δυνατότητα σύνδεσης με την αποθήκη ανταλλακτικών
 • Καταγραφή εργασιών & υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην επίσκεψη
 • Προβολή εγχειριδίων, φωτογραφιών ή Βίντεο συσκευών και ανταλλακτικών
 • Πλήθος εκτυπώσεων και στατιστικών όπως μέσος ημερήσιος χρόνος εργασίας ανά τεχνικό, ανεκτέλεστες επισκευές ανά τεχνικό.

Οι εφαρμογές mobile απευθύνονται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρές μεσαίες και μεγάλες, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Το σύστημα υποβοηθά τη συνεχή επέκταση της επιχείρησης, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και υποστηρίζει την ανάπτυξή της και τη συνεχή επέκταση του πληροφοριακού της συστήματος σε νέα λειτουργικότητα, αριθμό χρηστών, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Η άμεση και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα, επιτρέπει στα στελέχη να ενημερώνονται και να ενημερώνουν για το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων τους, με τρόπο που συμβάλει καταλυτικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην μείωση του διαχειριστικού χρόνου και κόστους. Παράλληλα, επιτυγχάνεται αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, μέσω της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και της επιτάχυνσης των διαδικασιών.

Οφέλη από την υιοθέτηση
Ειδικότερα για την αυτοματοποίηση πωλήσεων (SFA) τα οφέλη είναι:

 • Αύξηση της παραγωγικότητας των πωλητών σας. Δεν είναι πλέον απαραίτητη η επιστροφή τους στην εταιρία στο τέλος της ημέρας ή η συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία.
 • Αύξηση των πωλήσεων.
 • Πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.
 • Ελαχιστοποίηση των λαθών στις παραγγελίες και τις τιμολογήσεις.
 • Βελτίωση των σχέσεων με του πελάτες, μέσω της μείωσης των χρόνων παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης, της καλύτερης-ποιοτικότερης εξυπηρέτησης.
 • Παροχή κρίσιμων για την επικοινωνία με τον πελάτη πληροφοριών όπως είναι η ιστορικότητα παραγγελιών πελάτη, η οικονομική πληροφόρηση πελατών (καρτέλα, χρεοπιστώσεις κ.λπ.), τιμοκαταλόγους, αποθέματα ειδών.
 • Ενίσχυση της εικόνας των πελατών προς την επιχείρηση αλλά και των πωλητών προς την επιχείρηση.
 • Αποτελεσματικότερο reporting και παροχή στατιστικής πληροφόρησης.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλέξουμε τη σωστή λύση που θα βελτιώσει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας

Δώσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου: