facebookpixel
info@synectics.gr +30 210 62 17 000

Τα συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) αποτελούν την καρδιά του πληροφοριακού συστήματος κάθε επιχείρησης και τη βάση για την ομαλή λειτουργία της. Ταυτόχρονα, παρέχουν τα εργαλεία στην διοίκηση που διευκολύνουν την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και την προσαρμογή στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η Synectics έχει πολυετή εμπειρία στην ελληνικη αγορά με λύσεις ERP οι οποίες καλύπτουν επιχειρήσεις με διαφορετικά μεγέθη και ανάγκες. Οι λύσεις μας βασίζονται σε κορυφαία προϊόντα της ελληνικής αγοράς και συνοδεύονται από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με στόχο την προσαρμογή του συστήματος στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Απευθυνόμαστε σε σύγχρονες επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών, που θέλουν με την αξιοποίηση της υψηλής τεχνολογίας να δημιουργήσουν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Notice: Undefined property: WPBakeryShortCode_Vc_Tab::$predefined_atts in /nas/content/live/synectics/wp-content/themes/aaika/vc_templates/vc_tab.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nas/content/live/synectics/wp-includes/shortcodes.php on line 665

Η Synectics έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει μεγάλο αριθμό συστημάτων ERP και διαθέτει μεγάλη εγκατεστημένη βάση σε διάφορους τομείς δραστηριστήτων και κάθετες αγορές. Επίσης:

 • Διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που γνωρίζει καλά τις εταιρικές διαδικασίες και ταυτόχρονα είναι καταρτισμένο στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων που προτείνουμε.
 • Εξειδικευμένοι σύμβουλοι υποστηρίζουν τον πελάτη να ενσωματώσει τις λειτουργίες του στο σύστημα και τον βοηθούν ουσιαστικά στην ομαλή και αποδοτική ενσωμάτωση της λύσης στις καθημερινές διαδικασίες της επιχείρησης του, ειδικά στους πρώτους μήνες λειτουργίας.
 • Σύγχρονη τεχνολογία που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Κάθε ERP μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε υποδομή cloud και μπορεί να λειτουργήσει σε απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας ή συσκευές, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.
 • Ενοποιημένη λειτουργία στο ERP των τεχνολογιών CRM, Enterprise Mobility και e-Commerce.

Notice: Undefined property: WPBakeryShortCode_Vc_Tab::$predefined_atts in /nas/content/live/synectics/wp-content/themes/aaika/vc_templates/vc_tab.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nas/content/live/synectics/wp-includes/shortcodes.php on line 665

Η Synectics υλοποιεί συστήματα ERP που στηρίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης, δημιουργούν τη γνώση που απαιτείται για να ανταποκριθεί η επιχείρηση στο παρόν και στο μέλλον της, βελτιστοποιούν τα κόστη και τις επιχειρηματικές διαδικασίες και ενισχύουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις αποφάσεις. Ένα σύγχρονο, επεκτάσιμο και ευέλικτο επιχειρηματικό λογισμικό επιτρέπει στην επιχείρηση να προσαρμόζεται γρήγορα και ουσιαστικά στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, να βελτιώνει τις διαδικασίες του και να ενισχύει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.


Notice: Undefined property: WPBakeryShortCode_Vc_Tab::$predefined_atts in /nas/content/live/synectics/wp-content/themes/aaika/vc_templates/vc_tab.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nas/content/live/synectics/wp-includes/shortcodes.php on line 665

Τα χαρακτηριστικά των ERP συστημάτων που προτείνουμε όπως του Entersoft Business Suite®, είναι τέτοια που οργανώνουν και διαχέουν την πληροφορία σε όλο τον οργανισμό προσφέροντας Role Based επιχειρηματικές διαδικασίες και πληροφόρηση, πολλαπλά έτοιμα σενάρια λειτουργίας (best practices) που αφορούν στην ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Μερικά από τα βασικότερα χαρακτηριστικά είναι:

 • Πολυεταιρική λειτουργία και reporting
 • Έτοιμα work flows βασισμένα σε βέλτιστες πρακτικές
 • Εξωστρέφεια
 • Document Management
 • Ενοποίηση τεχνολογιών ERP, CRM, Retail, Mobile, e-Commerce
 • Σύγχρονη τεχνολογία που επιτρέπει μεταξύ των άλλων απομακρυσμένη λειτουργία και δυνατότητα πρόσβασης με διάφορες συσκευές.
 • Ευέλικτα μοντέλα απόκτησης (Rent, Cloud)

Notice: Undefined property: WPBakeryShortCode_Vc_Tab::$predefined_atts in /nas/content/live/synectics/wp-content/themes/aaika/vc_templates/vc_tab.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nas/content/live/synectics/wp-includes/shortcodes.php on line 665

Με γνώμονα τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, η Synectics υλοποιεί τα έργα της μέσα από πακέτα “πρότυπων εργασιών”, οι οποίες σχεδιάστηκαν και αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες των συστημάτων και την εμπειρία των Συμβούλων. Οι βασικές ενότητες των εργασιών υλοποίησης είναι:

 • Στοχευμένη Διοίκηση Έργου
 • Ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων
 • Παραμετροποίηση
 • Υπηρεσίες Προσθετικής Ανάπτυξης
 • Management Information System (MIS)
 • Μεταφορά Δεδομένων (Migration)
 • Αμφίπλευρη σύνδεση με άλλα συστήματα
 • Εκπαίδευση
Τρόποι διάθεσης:
erp  erp  erp
Επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλέξουμε τη σωστή λύση που θα βελτιώσει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας

Δώσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου: