facebookpixel
info@synectics.gr +30 210 62 17 000

Εφαρμογή e-application

H εταιρία Φοίνιξ Νηογνώμων Α.Ε

Ο Φοίνιξ Νηογνώμων Α.Ε. ή αλλιώς Phoenix Register of Shipping S.A (PHRS) είναι Οργανισμός επιθεώρησης και κατάταξης πλοίων σε κλάση και έκδοσης κυβερνητικών πιστοποιητικών αξιοπλοΐας από τα κράτη που τον έχουν εξουσιοδοτήσει για αυτόν τον σκοπό.  Ιδρύθηκε πριν από δύο δεκαετίες στον Πειραιά, όπου μέχρι και σήμερα λειτουργούν τα κεντρικά του γραφεία. Ενώ υποκαταστήματα του λειτουργούν σε διάφορες χώρες και σε επιλεγμένα σημεία της Ελλάδας, προσφέροντας, σε συνδυασμό με τους επιθεωρητές του κεντρικού γραφείου, παγκόσμια κάλυψη. Ο Οργανισμός κάνοντας χρήση της έξυπνης τεχνολογίας και της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και εμπειρίας του, παρέχει ένα πλήρες φάσμα νηογνωμονικών υπηρεσιών καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών της ναυτιλιακής κοινότητας.

Ο Οργανισμός, απασχολώντας συνολικό προσωπικό 130 ατόμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καταγράφει μια σταθερή, ανοδική και αναπτυξιακή πορεία τα τελευταία χρόνια. Κατέχωντας σημαντικό αριθμό αναγνωρίσεων από διεθνείς ναυτιλιακές αρχές κρατών μελών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Ενδεικτικά, παρακολουθεί συνολικό στόλο 7.408.859 DWT, με 3300 πλοία και σκάφη αναψυχής με Ελληνική σημαία καθώς και περίπου 500 πλοία με διάφορες σημαίες. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της διαρκούς ποιοτικής αναπτυξιακής πορείας είναι η αναγνώριση από την Ελληνική σημαία το 2015 και η διαρκής βελτίωση στην αξιολόγηση του Paris MoU. Συγκεκριμένα, το 2018 έφερε τον Οργανισμό στην κατηγορία High Performance ανάμεσα σε Νηογνώμονες μέλη του IACS αποτελώντας ιστορικό γεγονός. Ο Φοίνικας είναι ο πρώτος ελληνικός νηογνώμονας που κατακτά μια τέτοια θέση, επιτυχία η οποία επαναλήφθηκε και το 2020, ενώ είχε οριακά απολεσθεί το 2019, διατηρώντας βεβαία την υψηλότερη κατάταξή από τους Νηογνώμονες που δεν είναι μέλη του IACS.

Ο Φοίνιξ Νηογνώμων Α.Ε. έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην τεχνολογική υποδομή  και την καινοτομία.

Προκλήσεις

Η εταιρία Φοίνιξ Νηογνώμων Α.Ε. ανέθεσε το σχεδιασμό και την υλοποίηση στην εταιρία πληροφορικής SYNECTICS, ενός καινοτόμου έργου για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που να βασίζεται στα πρότυπα ISO 9001:2015 και 17020:2012 τα οποία τηρούνται από τον Οργανισμό, ως οφείλει σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις για νηογνώμονες. Σκοπός αυτής της mobile friendly εφαρμογής, είναι η χρήση στοιχείων της βάσης δεδομένων της εταιρίας κατά τη διάρκεια ελέγχου των πλοίων από το σύνολο των αντιπροσώπων της παγκοσμίως. Ο κλάδος της επιθεώρησης των πλοίων είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, με μεγάλη γραφειοκρατία και υπευθυνότητα. Πρόκληση αποτελεί ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή e-application απευθύνεται σε όλους τους αντιπροσώπους της εταιρίας Φοίνιξ Νηογνώμων Α.Ε. παγκοσμίως –Ελλάδα, Κορέα, Νιγηρία, Αίγυπτο, κ.α.. Οι αντιπρόσωποι, πλοιοκτήτες και οι αρχές ανά τον κόσμο μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, να καταχωρούν αιτήματα, να παρακολουθούν την κατάσταση των αιτημάτων και να βλέπουν στοιχεία των πλοίων (πιστοποιητικά, τεχνικά χαρακτηριστικά, κτλ). Η πλατφόρμα της Synectics αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του κλάδου και δύναται να δώσει λύσεις.

Σκοπός του έργου

Η εφαρμογή e-application έχει ως σκοπό την καταχώρηση και παρακολούθηση αιτημάτων από τους πλοιοκτήτες/αντιπροσώπους ή τις αρχές (σημαίες). Επιπροσθέτως, μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τα πιστοποιητικά τους και λοιπές πληροφορίες.  Παρακάμπτοντας με αυτό τον τρόπο, την ατελέσφορη γραφειοκρατία και επιτυγχάνοντας τη μείωση του χρόνου των εργασιών. Η εφαρμογή συνδυάζοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά με ένα user mobile friendly environment, εύκολο στη χρήση και στην καταχώρηση στοιχείων στο database, με στόχο:

 • Τη χρήση του e-application από τους αντιπροσώπους/πλοιοκτήτες και τις αρχές παγκοσμίως.
 • Την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη συνεργασία των αντιπροσώπων με τη Φοίνιξ Νηογνώμων.
 • Την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και τη μείωση του χρόνου.
 • Την προβολή της κατάστασης των αιτημάτων σε πραγματικό χρόνο.

 

Λειτουργίες – Συνοπτικά:
Το e-application παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Άμεση προβολή της κατάστασης των αιτημάτων
  • Επιλογή εγγραφής στην εφαρμογή σαν απλός χρήστης (αντιπρόσωπος/πλοιοκτήτης) ή σαν αρχή (σημαία).
  • Προβολή διαφορετικού dashboard, μενού ανάλογα το χρήστηo Άμεση ενημέρωση για την εικόνα των επιθεωρήσεων και των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί για ένα πλοίο.
  • Προβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών των πλοίων.

Σημαντικό προτέρημα αποτελεί η επιλογή εγγραφής και επιβεβαίωσης από το back office σαν απλός χρήστης ή σαν αρχή (σημαία). Οι αρχές έχουν πρόσβαση σε όλη την πληροφορία για τα πλοία που είναι registered στο λιμάνι τους.

Καινοτομία

Η καινοτομία του εν λόγω project συνίσταται στη χρήση του e-application από τους αντιπροσώπους/πλοιοκτήτες και τις αρχές παγκοσμίως, καθώς συνδέεται με το back office του οργανισμού και παρέχει σε real time τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συνοπτικά Οφέλη

 • Πλήρη εικόνα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλοίων σε άμεσο και πραγματικό χρόνο.
 • Μείωση των εσωτερικών επικοινωνιών μέσω email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας σχετικά με την κατάσταση των αιτημάτων .
 • Αύξηση του βαθμού εξυπηρέτησης των πελατώνΑύξηση της ευελιξίας.
 • Βελτίωση της εξωστρέφειας της επιχείρησης, μπορούν οι πλοιοκτήτες να έχουν αντίστοιχη ενημέρωση και οι αρχές (σημαίες) .
 • Γρηγορότερη προετοιμασία ελέγχων.
 • Αύξηση πιστότητας πελατών.
 • Ποιοτική αναβάθμιση των εκτελούμενων εργασιών.
 • Σημαντική μείωση χρόνου, λόγω εξάλειψης της γραφειοκρατίας.
 • Κατάργηση καταχώρησης τεχνικών και λοιπών στοιχείων χειρόγραφα ή με email, καθώς όλη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη.
 • Συντονισμός εργασιών εργαζομένων.
 • Βελτίωση ροής πληροφοριών και διαδικασιών συνολικά.
 • Ακριβής και συνεχής πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Άμεση ενημέρωση μέσω διασύνδεσης με το back office.