facebookpixel
info@synectics.gr +30 210 62 17 000

Phoenix logo

Λίγα λόγια για την phoenix

Ο ΦΟΙΝΙΞ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε., με έδρα στον Πειραιά, είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία που λειτουργεί ως Νηογνώμονας, δηλαδή ως Οργανισμός κατάταξης πλοίων σε κλάση και έκδοσης  κυβερνητικών πιστοποιητικών. Εδώ και 17 χρόνια, με συνεχώς ανοδική πορεία, δραστηριοποιείται σε πλήθος χωρών του εξωτερικού ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός (ΑΟ), ενώ  από το 2015 λειτουργεί ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας για πλοία υπό Ελληνική σημαία, κομβικό σημείο στην εξέλιξη και την απρόσκοπτη ανάπτυξη του. Είναι διαπιστευμένος κατά ISO9001:2008 & ISO 17020:2012 ως φορέας επιθεωρήσεων τύπου ‘Α’.

Ο Φοίνικας είναι δομημένος με πλήθος τεχνικών τμημάτων και την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση, ορθή και αποτελεσματική λειτουργία που είναι απαραίτητη ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις που δημιουργεί η θέση του. Με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, με ανοιχτούς πάντα τους ορίζοντες για νέες προκλήσεις, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται η γερή θεμελίωση κατά την ανάπτυξη ή ο σεβασμός στο περιβάλλον.

Το βασικό συστατικό ωστόσο της επιτυχίας που έχει σημειώσει ο Φοίνικας και συνεχίζει να σημειώνει καθημερινά, πέρα από την ποιότητα που τον διακρίνει, είναι η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του που είναι το θεμέλιο στο οποίο βασίζεται, ο σεβασμός στους ανθρώπους που τον απαρτίζουν, στους συνεργάτες, στους πελάτες και όλους όσους ταξιδεύουν στα πλοία που εκδίδει πιστοποιητικά.

Προκλήσεις

Η μεγαλύτερη πρόκληση που συναντήσαμε στο Φοίνικα ήταν η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας, η απλούστευση των πολύπλοκων και ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργούνται στο χώρο της ναυτιλίας, κρατώντας την απαραίτητη ευελιξία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις που προκύπτουν. Προτεραιότητα δόθηκε στη δημιουργία νέων δομών μέσα στο εργαλείο που βασίζονται στην απλότητα και ταχύτητα στη χρήση, που δεν θα στερούνται ορθότητας και που μπορούν εύκολα να επεκταθούν για να καλύψουν τις διαμορφούμενες ανάγκες.

Ξεκινώντας από μία ευκαιρία πώλησης και καταλήγοντας στην έκδοση των πιστοποιητικών δημιουργήθηκαν πλήθος νέων αυτοματισμών και δομών που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με γνώμονα τις εξειδικευμένες συνθήκες λειτουργίας ενός νηογνώμονα. Το πλήθος και η διαφορετική φύση των πιστοποιητικών που εκδίδονται καθημερινά μας οδήγησαν στο να εξερευνήσουμε τα όρια του εργαλείου και όπου κρίθηκε απαραίτητο να τα ξεπεράσουμε προκειμένου να μην θυσιάσουμε την απλότητα και την εύρυθμη λειτουργία.

Τέλος έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα συγκέντρωσης των δεδομένων, ώστε να έχουμε συνολική εικόνα της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της, τόσο από πλευράς οικονομικών μεγεθών σε απόλυτους αριθμούς, όσο και από την πλευρά των ποιοτικών χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα στη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Συνοπτικά Οφέλη

Τα οφέλη που προέκυψαν από τη χρήση του εργαλείου ήταν πολλά και φάνηκαν πολύ γρήγορα κατά τη χρήση. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα παρακάτω:

  • Ταχύτητα στην καταχώρηση δεδομένων και περιορισμός των λαθών
  • Εξοικονόμηση πόρων σε χρόνο και κόστος για τη διεκπεραίωση καθημερινών και περιοδικών διαδικασιών
  • Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Συνολική εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο
  • Βελτιστοποίηση της διαχείρισης δεδομένων και καλύτερη αξιοποίησή τους για μελλοντική χρήση
  • Ευελιξία και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
  • Διεύρυνση του ορίζοντα επιχειρηματικότητας μέσα από την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων του εργαλείου και κατ’ επέκταση της ίδιας της επιχείρησης.